•  دوستى‌ با مردم‌، نيمى‌ از عقل‌ است‌. امام رضا (ع)
  •   رأى آن كس برتر است كه خود را از رأى مشاور بى‏نياز نداند . امام علی (ع)
  • داناترين مردم كسى است كه با مردم بيشتر مدارا كند و خوارترين مردم كسى است كه به مردم اهانت كند. حضرت رسول(ص)
  • امام مهدى عليه ‏السلام :من مايه امان اهل زمينم ؛ چنان كه ستارگان مايه امان اهل آسمان‏اند .
  • سوء تدبير، كليد فقر است . امام علی(ع)
  • اخلاق هر کدام شما بهتر است،ایمانش بهتر است. امام علی (ع)
  • از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را از خدا ميخواهد و خدا حق رااز حق دار دريغ نميدارد . حضرت رسول(ص)
  • محبوبترين بندگان در پيش خدا پرهيزگاران گمنامند . حضرت رسول(ص)
تبلیغ تبلیغ

انتقادات و پیشنهادات
١٧ ١٣٨٣٤٠ ١